قابل توجه اولياي گرامي از تاريخ 93/9/25 بن غذاي روزانه به دانش آموزان داده نمي شود.

                 

                                   

      

 

 

                        
       
                                                   

  

  


اولياي گرامي و دانش آموزان عزيز، براي نظر دادن در گروه درسي مربوطه مي توانيد به صفحه مورد نظر وارد شده و با وارد كردن شماره ملي دانش آموز در قسمت كد و كد گذرواژه، نظر خود را ارسال نماييد.


                            

 

                                                        

 

 

                                                                                

 

آدرس : تهران، شهرك آزمايش ، ابتداي خيابان اطاعتي
تلفن : 88255955-57
آدرس رايانامه :   dabestan drhashtroudi ir