برگزاري اردوي آموزشي پارك ترافيك در روز سه شنبه 93/9/4 ويژه پايه هاي پيش و اول دبستان...93/9/2


 ششمي ها از بازديد كتابخانه ملك چه مطالبي آموختيد؟...93/8/28


زنگ تفريح شاد امروز با بازي موش و گربه...93/8/26


برگزاري دومين جلسه انجمن اوليا و مربيان....93/8/26

 زنگ تفريح شاد و مهيج با بازي حلقه ها در حياط...93/8/25


 دانش آموزان پايه پنجم از بازديد كتابخانه ملك چه چيزهايي ياد گرفتيد؟...93/8/25


پياده روي در مدرسه به مناسبت مبارزه با ديابت...93/8/24


 در عصر شهرنشيني خنده كيمياست...93/8/20
روز جلسات ملاقات با اوليا در طول سال تحصيلي 93-94
اولياي گرامي و دانش آموزان عزيز، براي نظر دادن در گروه درسي مربوطه مي توانيد به صفحه مورد نظر وارد شده و با وارد كردن شماره ملي دانش آموز در قسمت كد و كد گذرواژه، نظر خود را ارسال نماييد.

 

 

                                                                                                

            

 

آدرس : تهران، شهرك آزمايش ، ابتداي خيابان اطاعتي
تلفن : 88255955-57
آدرس رايانامه : dabestan drhashtroudi ir